Hội thảo kết nối các dự án tại Bonn ngày 05.03.2020

Thời gian:

05.03.2020

Địa điểm: Bonn Hotel Collegium Leoninum

Nội dung

Ngày 5 tháng 3 năm 2020, cuộc họp kết nối các dự án do BMBF tài trợ tại Việt Nam đã được tổ chức tại Collegium Leoninum ở Bonn. Hội thảo do văn phòng dự án Việt Nam phối hợp với Viện Môi trường và sinh thái thuộc Đại học Ruhr Bochum tổ chức với mục đích để các đại biểu tham gia tìm hiểu và trao đổi thông tin về các dự án.

Phù hợp với chủ đề “Phát triển đô thị và khu vực bền vững ở Việt Nam”, các dự án hiện tại được tài trợ qua chương trình CLIENT II và Phát triển bền vững các khu vực đô thị đã trình bày hoạt động của họ. Hội thảo được bắt đầu bằng các báo cáo của TS. Gerd Rücker và TS. Heike Bauer từ Cơ quan Quản lý Dự án DLR về việc kết nối và và thực thi các kết quả nghiên cứu.

Sau bài phát biểu quan trọng của TS. Axel Paulsch về việc chuyển giao “Chính sách Khoa học” và của  Giám đốc  GIZ tại Việt Nam, TS. Jasper Abramowski, các đại biểu tham gia đã thảo luận sâu về các khả năng áp dụng và hiện thực hóa các kết quả của dự án.

Thể loại:

VD-Office