Hội thảo kết nối các dự án tại Bonn ngày 05.03.2020

Thời gian:

05.03.2020

Địa điểm: Bonn Hotel Collegium Leoninum

Nội dung

Hội thảo kết nối các dự án do BMBF tài trợ tại Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 5 tháng 3 năm 2020 tại Bonn. Chủ đề là “Phát triển khu vực và  đô thị bền vững ở Việt Nam”. Bên cạnh việc giới thiệu các dự án riêng lẻ, Hội thảo sẽ trao đổi việc hiện thực hóa dài hạn các kết quả dự án. TS. Axel Paulsch của dự án “Sự tương tác giữa khoa học và chính sách (CLIENT II)” và TS. Jasper Abramowski của Tổ chức hợp tác quốc tế Đức tại Việt Nam (GIZ Việt Nam) sẽ có báo cáo về đề tài này. Ngoài ra, tại Hội thảo các bên tham gia dự án có cơ hội làm quen và trao đổi với nhau cũng như kết nối với các nhà khoa học và chuyên gia khác.

Thể loại:

VD-Office