Hội thảo khởi động dự án SHRIMPS

Thời gian:

05.11.2019

Địa điểm: TP Cần Thơ

Nội dung

Vào ngày 05.11.2019, cuộc họp khởi động của dự án SHRIMPS đã diễn ra tại Cần Thơ.

Dự án SHRIMPS nhằm mục đích tìm ra giải pháp cho một số thách thức đặt ra khi nuôi cá tra và nuôi tôm. Những thách thức này bao gồm tác động của việc lấy thêm đất, phá rừng ngập mặn, dư lượng kháng sinh và thức ăn và các yếu tố gây ô nhiễm khác đối với hệ sinh thái khu vực, đặc biệt là trong quản lý nước ngầm và nước mặt

Mục đích của dự án là chứng minh tính khả thi về kinh tế và kỹ thuật của việc sử dụng đất kép để sản xuất điện mặt trời và nuôi trồng thủy sản trong ao hồ.

Thể loại:

VD-Office