Hội thảo trực tuyến 09.06.2021: “Thực trạng và giải pháp xử lý rác thải nhựa tại Việt Nam”

Thời gian:

09.06.2021

Địa điểm: online

Đơn vị tổ chức: Vietnam Urban Environment and Industrial Zone Association, Environmental Management Department of Vietnam Urban and Environment Magazine, and Informa Markets

Nội dung

Hiệp hội Môi Trường và Khu công nghiệp Việt nam, Chuyên trang quản lý môi trường (Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam) & Công ty Informa Markets Vietnam phối hợp tổ chứa Hội thảo trực tuyến về “hực trạng và giải pháp xử lý rác thải nhựa tại Việt Nam” vào ngày 09.06.2021. Cụ thể, các diễn giả sẽ trình bày các nội dung sau:

– Cơ chế chính sách trong quản lý rác thải nhựa trên biển của Việt Nam, TS. Nguyễn Lê Tuấn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu biển và hải đảo trực thuộc Cục Biển và Hải Đảo – Bộ Tài nguyên & Môi trường
– Hiện trạng rác thải nhựa, công tác thu gom, xử lý rác thải nhựa tại Việt Nam – Đề xuất các giải pháp tổng quan, GS.TS. Nguyễn Hữu Dũng, GS.TS. Nguyễn Hữu Dũng – Viện trưởng Viện Môi trường đô thị và Khu Công nghiệp Việt Nam, Nguyên Vụ trưởng vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường – Bộ Xây dựng
– Thực trạng thu gom rác thải trong đó có rác thải nhựa: Khó khăn và các kiến nghị, Ông Phạm Văn Đức, Phó Tổng Giám đốc, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (URENCO)
– Các đề xuất thúc đẩy kinh tế tuần hoàn và tăng cường tái chế rác thải nhựa, Ông Trần Việt Anh, Phó Chủ Tịch Hiệp Hội Nhựa Việt Nam, Tổng Giám Đốc Công ty Nhựa Nam Thái Sơn
– Mối nguy hại của hạt vi nhựa và Đề xuất giải pháp quản lý ô nhiễm vi nhựa hiệu quả, PGS. TS. Đỗ Văn Mạnh, Phó Viện trưởng – Viện công nghệ môi trường – Viện Hàn lâm khoa học Việt Nam
– Nhựa – Thành phần có giá trị cao trong rác thải – Góc nhìn từ giải pháp xử lý rác thải đến từ Đức, TS. Trương Thị Hòa, Giám đốc Phát triển Dự Án, Đại diện công ty TNHH Dịch vụ Môi trường Welle Việt Nam
– Khái quát công nghệ thu gom rác thải nhựa trên sông, Bà Đinh Thụy Đỗ Vy, Đại diện công ty RiverRecycle Ltd. của Phần Lan tại Việt Nam

Đăng kí miễn phí và thông tin chi tiết: https://www.vietwater.com/tieu-diem-su-kien/thuc-trang-va-giai-phap-xu-ly-rac-thai-nhua-tai-viet-nam/

Thể loại:

VD-Office