Hội thảo trực tuyến “Cơ hội đầu tư cho ngành nước Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu”

từ: 28.10.2020

cho đến khi: 28.10.2020

Nơi

  • Online

Người tổ chức

  • Vietnam Water Supply & Sewerage Association (VWSA)

Mô tả

Ngày 28/10, Hiệp hội Cấp thoát nước Việt Nam (VWSA) thông qua Informa Markets in Việt Nam đã tổ chức Hội nghị trực tuyến về “Cơ hội đầu tư cho ngành nước Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu”.

Hội nghị đã cung cấp thông tin về thực trạng nhu cầu/yêu cầu, thách thức cũng như cơ hội đối với ngành nước tại Việt Nam bao gồm hệ thống cấp nước, xử lý nước thải và thoát nước; các cơ hội kinh doanh bao gồm lĩnh vực môi trường và nước từ các Hiệp định Thương mại Tự do (FTA); đóng góp của EVFTA cho ngành nước ở Việt Nam; xây dựng lại sự hợp tác tốt hơn về nước; nội dung chính của dự thảo luật cấp nước ở Việt Nam; kinh nghiệm từ Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương. (BIWASE); và các hoạt động của một công ty cấp nước Ý – VALVOTUBI IND. S.R.L.

Xem thông tin và các báo của hội thảo tại đây:
https://www.youtube.com/watch?v=Hota3-sF48w&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/1aHuSZIXAWF6XLujs0BSgkhFc7SGAuyn5/view