Hội thảo online: Cơ hội đầu tư công nghệ xử lý, tái chế chất thải tại Việt Nam

Thời gian:

24.07.2020, 14:00 (GMT+7)

Địa điểm: online

Đơn vị tổ chức: Informa Markets Việt Nam và Hiệp hội Môi trường Đô thị và Khu Công nghiệp Việt Nam

Nội dung

Hội thảo trực tuyến về Cơ hội đầu tư công nghệ xử lý, tái chế chất thải tại Việt Nam được tổ chức bởi công ty Informa Markets Việt Nam và chủ trì bởi Hiệp hội Môi trường Đô thị và Công nghiệp Việt Nam, tập trung vào các vấn đề chính:

– Hiện trạng công nghệ tái chế và xử lý chất thải tại Việt Nam
– Sự cần thiết đầu tư về công nghệ và dự án tái chế và xử lý chất thải tại Việt Nam
– Chính sách thu hút đầu tư trong lĩnh vực môi trường tại Việt Nam

Đăng kí tham gia tại: https://zoom.us/webinar/register/6015946358520/WN_sBlunBk3SRi5h-EHNOXBog

 

Thể loại:

VD-Office