Hội thảo trực tuyến: cơ hội đầu tư công nghệ xử lý, tái chế chất thải tại Việt Nam

từ: 24.07.2020

cho đến khi: 24.07.2020

Nơi

  • online 14:00

Người tổ chức

  • Informa Markets
  • Vietnam Urban Environment and Industrial Zone Association (VUREIA)

Mô tả

Hội thảo được tổ chức bởi Informa Markets (Việt Nam) và Hiệp hội Khu công nghiệp và Môi trường đô thị Việt Nam (VUREIA) sẽ tập trung vào ba vấn đề chính:
– Hiện trạng công nghệ xử lý và tái chế chất thải tại Việt Nam
– Sự cần thiết của việc đầu tư vào công nghệ và dự án quản lý và tái chế chất thải tại Việt Nam
– Chính sách thu hút đầu tư vào lĩnh vực môi trường tại Việt Nam.

Đăng ký tham gia qua link: https://zoom.us/webinar/register/6015946358520/WN_sBlunBk3SRi5h-EHNOXBog