Hội thảo trực tuyến về quản lý chất thải nhựa tại Việt Nam vào ngày 31.08.2021

Thời gian:

14:00 (GMT+7)

Địa điểm: Trực tuyến

Đơn vị tổ chức: Đại sứ quán Hà Lan tại Hà Nội và Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Lan tại Việt Nam

Nội dung

Việt Nam là một trong những quốc gia trên thế giới gây ô nhiễm các đại dương với rác thải nhựa nhiều nhất . Họ đang tìm kiếm sự hợp tác quốc tế và các mô hình kinh doanh sáng tạo để chấm dứt tình trạng ô nhiễm này. Trong bối cảnh đó, Đại sứ quán Hà Lan tại Hà Nội và Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Lan tại Việt Nam sẽ tổ chức một hội thảo trực tuyến nhằm giới thiệu các cơ hội kinh doanh trong lĩnh vực quản lý chất thải nhựa tại Việt Nam.

Đăng ký là miễn phí. Thông tin thêm: https://hollandcircularhotspot.nl

 

Thể loại:

VD-Office