Hội thảo WAKAP tại Đại học Việt Đức

Thời gian:

5.11.2018

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Nội dung

Hội thảo quốc tế lần hai “XỬ LÝ NƯỚC BỀN VỮNG VÀ QUẢN LÝ NƯỚC TẠI VIỆT NAM” diễn ra ngày 05 tháng 11 năm 2018 tại Đại học Việt Đức tại TP Hồ Chí Minh.

Hội thảo tập trung vào hiện trạng nguồn nước tại Việt Nam, xử lý nước ngầm, các kết quả và kinh nghiệm đạt được trong dự án WAKAP. Ngoài ra, các chương trình nghiên cứu có liên quan cũng được trình bày và trao đổi bởi các nhà nghiên cứu ngoài dự án.

Các thông tin của dự án WAKAP có thể được tìm hiểu tại http://www.wakap.de

Thể loại:

VD-Office