IWAS

Dự án liên kết IWAS đặt ra mục tiêu là tìm các giải pháp đặc thù cho hệ thống quản lý tích hợp đối với một số vấn đề về nước tại 5 khu vực trên thế giới.
Trong tiểu dự án (IWAS Việt Nam), các hoạt động được chia làm hai giai đoạn. Trong giai đoạn đầu (IWAS I) dự án đã xây dựng một đề án quản lý nước bền vững cho một quận của Hà Nội. Đề án bao gồm việc soạn thảo đường hướng tích hợp cho việc phát triển toàn bộ các nguồn tài nguyên nước tại khu vực khảo sát: nước bề mặt, nước mưa, nước thải, nước sạch và nước ngầm. Mục tiêu là nghiên cứu hiện trạng, đề ra các bước hành động cũng như như xây dựng đề án cho việc hình thành các nơi chứa nước trong thành phố, ở đây có 1 sự gắn kết rõ ràng giữa cấu trúc ngầm của địa hình, thủy văn và đất đai là những cơ sở cho kết cấu chính của một đô thị cũng như đưa việc sử dụng các khu vực giữ nước làm cơ sở cho công tác quy hoạch không gian và quy hoạch sử dụng đất.
Bên cạnh những thách thức từ thiên nhiên và dân số, ngành nước Việt Nam còn thiếu hụt về năng lực phát triển và đó chính là lý do để xây dựng giai đoạn 2 của dự án (IWAS II). Những chủ đề được quan tâm trước hết là: Cấp thoát nước an toàn, xác định và tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng đáng tin cậy, xây dựng và duy trì các hệ thống thiết bị và kết nối kỹ thuật, tạo dựng nền tảng tài chính vững bền cho việc vận hành và đầu tư cũng như những vấn đề về đào tạo và nâng cao trình độ nói chung. Trong giai đoạn II dự án đã xây dựng được đề án thành lập Trung tâm phát triển năng lực ngành nước nhằm phát triển năng lực trong ngành nước của địa phương cũng như phổ biến rộng rãi và đưa vào áp dụng trong thực tế các kết quảnghiên cứu đã đạt được.
Kết quả của dự án
IWAS Vietnam I: sọan thảo một cuốn cẩm nang về quản lý tích hợp các nguồn tài nguyên nước ở Việt Nam, bao gồm cả những yêu tố nhằm bảo vệ nguồn nước một cách bền vững như quản lý nước mưa và nước thải, bổ cập nước ngầm (tiếng Anh và tiếng Việt)
IWAS Vietnam II: Đã tổ chức một loạt các khóa học nâng cao tại nhiều tỉnh thành của Việt Nam cho các nhóm đối tượng khác nhau trong lĩnh vực nước: vận hành thiết bị, quan chức địa phương và trung ương, giảng viên đại học; soạn thảo số tay hướng dẫn cách tính giá nước đảm bảo bù đắp chi phí (tiếng Đức và tiếng Việt)

Liên minh quốc tế nghiên cứu về nước của bang Sachsen Phần khu vực Đông Nam Á / Việt Nam

Thời gian

08/2008 - 07/2013

Địa điểm

Long Biên, Hà Nội

Điều phối (Đức)

GS. TS. Peter Werne
Trường Đại học Kỹ thuật Dresden (TU Dresden)
Viện Quản lý Chất thải và Xử lý Vùng ô nhiễm (IAA)
Pratzschwitzer Str. 15
01796 Pirna
+49 (0)35 01-53 00 21
iaa@mailbox.tu-dresden.de
http://www.tu-dresden.de

Điều phối (Việt Nam)

Trần Quang Hưng
Hội Cấp thoát nước Việt Nam (VWSA)
65 Vân Hồ 3
Hà Nội
+84 (0)4-39743457
office@vwsa.org.vn
http://www.vwsa.org.vn

Đối tác (Đức)

  • Đại học Kỹ thuật Dresden (TUD)
  • Công ty Thoát nước Dresden (SEDD)
  • Viện Kỹ thuật-khoa học thủy văn (itwh)(itwh), Hannover

Đối tác (Việt Nam)

  • Hội Cấp thoát nước Việt Nam (VWSA)
  • Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội (HSDC)
  • Đại học Khoa học tự nhiên Hà Nội (HUS)
  • Đại học Xây dựng Hà Nội (HUCE)
  • Công ty TNHH MTV Thoát nước và Phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (BUSADCO)
  • Hội Địa chất-Thủy văn Việt Na(VAH)
VD-Office