Khí sinh học: Gian hàng Xử lý chất thải thành Năng lượng tại Triển lãm VIETSTOCK 2022

Thời gian:

12 - 14/10/2022

Địa điểm: Saigon Exhibition and Convention Centre (SECC), 799 Nguyen Van Linh Parkway, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam

Đơn vị tổ chức: INFORMA MARKETS

Nội dung

Triển lãm quốc tế hàng đầu về ngành công nghiệp thức ăn chăn nuôi và thịt của Việt Nam trưng bày các công nghệ và giải pháp sáng tạo, tổ chức các hội nghị và hội thảo quốc tế và trình bày các phương pháp tiếp cận bền vững tại sự kiện của nó.

Một Gian hàng Xử lý Chất thải thành Năng lượng sẽ được mở để kết nối các nhà cung cấp dịch vụ và công nghệ khí sinh học trong nước và quốc tế với nông dân và người mua ở Việt Nam. Gian hàng tại Vietstock Expo & Forum nhằm đưa ngành đến gần hơn với cách tiếp cận bền vững và thúc đẩy nền kinh tế vòng tròn trong lĩnh vực chăn nuôi.

Để biết thêm chi tiết xem
http://online.vietstock.org
https://www.vietstock.org/en-us/

Thể loại:

VD-Office