Khởi động dự án DECIDER

Thời gian:

11.09.2020-12.09.2020

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Đơn vị tổ chức: Dự án DECIDER

Nội dung

Dự án liên kết Decider bắt đầu các hoạt động của mình bằng Hội thảo Khởi động dự án được tổ chức vào ngày 11-12.9.2019 với sự tham gia của nhiều nhà khoa học tại thành phố Hồ Chí Minh. Dự án DECIDER Đức-Việt sẽ tìm cách giải quyết các rủi ro lũ lụt tại thành phố Hồ Chí Minh – bao gồm biến đổi khí hậu, phát triển đô thị và quá trình kinh tế xã hội.

Thể loại:

VD-Office