Khởi động dự án DECIDER

Thời gian:

11.09.2020-12.09.2020

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Đơn vị tổ chức: Dự án DECIDER

Nội dung

Dự án liên kết Decider bắt đầu các hoạt động của mình bằng Hội thảo Khởi động dự án được tổ chức vào ngày 11-12.9.2019 với sự tham gia của nhiều nhà khoa học tại thành phố Hồ Chí Minh. Dự án DECIDER Đức-Việt sẽ tìm cách giải quyết các rủi ro ngập lụt tại thành phố Hồ Chí Minh và phát triển một công cụ đánh giá rủi ro bằng cách tích hợp các tác động của biến đổi khí hậu, phát triển đô thị và thay đổi kinh tế xã hội.

Thể loại:

VD-Office