Khởi động dự án ViWat Mekong

Nội dung

Dự án ViWat Mekong, một dự án hợp tác Việt Nam và Đức tập trung vào các giải pháp cho sự phát triển của đồng bằng sông Cửu Long, vừa được thông qua.

Với hỗ trợ kinh phí từ hai Bộ, BMBF và MOST, các nhà khoa học và kỹ sư từ hai nước sẽ hợp tác nghiên cứu về những vấn đề liên quan đến tài nguyên nước, sạt lở bờ biển và sự phát triển của ĐBSCL. Dự án cũng sẽ phát triển các công nghệ và giải pháp để bảo về nguồn nước ngầm và khu vực ven biển. Dự án là tiếp nối của dự án ViWat Mekong GO (2017-2018).

Thể loại:

VD-Office