Khởi động dự án VIWAT

Thời gian:

21.03.2019

Địa điểm: Hà Nội

Nội dung

Ngày 22.03.2019, Hội thảo khởi động dự án VIWAT đã được tổ chức tại Hà Nội. Tham gia Hội thảo có đại diện của các tiểu dự án từ Đức và Việt Nam như Trung tâm quy hoạch và điều tra tài nguyên nước quốc gia (NAWAPI), Trường ĐH Khoa học tự nhiên Hà Nội (VNU), Trường Đại học Karlsruhe, Bochum và Witten-Herdecke cũng như Giám đốc Văn phòng Việt Đức nghiên cứu về phát triển bền vững tại Việt Nam. Tại Hội thảo đại diện các hợp phần đã có những báo cáo về nội dung, mục tiêu và các kế hoạch thực hiện dự án.

Thể loại:

VD-Office