“Kinh tế sinh học Quốc tế”

Hỗ trợ các dự án liên kết quốc tế trong khuôn khổ của Chiến lược nghiên cứu quốc gia về Kinh tế Sinh học 2030 

Để bảo đảm lương thực thế giới, sản xuất thực phẩm lành mạnh và an toàn, vận hành sản xuất nông nghiệp bền vững và sử dụng nguyên liệu tái sinh trong ngành công nghiệp và năng lượng cần phải có kiến ​​thức sinh học, tiếp tục phát triển các quy trình dựa trên sinh học và sử dụng tài nguyên sinh học hướng về một nền kinh tế dựa trên sinh học bền vững.

Mục đích của chương trình tài trợ “Kinh tế sinh học quốc tế”  (Bioeconomy International) là tăng cường hợp tác quốc tế và xây dựng quan hệ đối tác thông qua các dự án nghiên cứu và phát triển hợp tác  chặt chẽ với các đối tác nước ngoài có liên quan tới các vấn đề trung tâm của kinh tế sinh học. Ngoài các vấn đề công nghệ và mục tiêu phát triển, các khía cạnh kinh tế xã hội và phương pháp tiếp cận toàn diện cũng rất quan trọng.

Hợp tác với các đối tác từ Việt Nam được hỗ trợ trong mô-đun 2.

Hồ sơ dự án phải được nộp trước ngày 17 tháng 8 năm 2020.

Chi tiết xem tại   https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-2514.html

Thể loại:

VD-Office