Lễ hội Đức 2018 tại Hà Nội

Thời gian:

03.11.2018

Địa điểm: Hà Nội

Nội dung

Tại lễ hội Đức 2018 tại công viên Lý Thái Tổ tại Hồ Hoàn Kiếm ngày 03 tháng 11 năm 2018, khách tham quan đã quan tâm đến các dự án hợp tác nghiên cứu giữa Việt Nam và CHLB Đức . Văn phòng Việt Đức đã trưng bày các thông tin về các dự án hợp tác khoa học hiện nay giữa Đức và Việt Nam tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, Container Mobilab của dự án AKIZ và dự án tiếp nối là TAKIZ đã được trưng bày cho khách tham quan lễ hội.

Thể loại:

VD-Office