Liên hệ

Văn phòng Viêt Đức
Nghiên cứu về phát triển bền vững tại Việt Nam 

Điện thoại: +84 (0)24 3203 9069
Email: info@vd-office.org

Địa chỉ:
Nhà 16, Ngõ 4, Nguyễn Đình Chiểu, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Địa điểm

VD-Office