Lời mời gửi báo cáo tóm tắt trước ngày 15.05.2021 cho Diễn đàn Quốc tế lần thứ 11 về Công nghệ và Quản lý Xanh

Thời gian:

25.11. - 27.11.2021

Địa điểm: Trường Đại học Cần Thơ Cần Thơ

Đơn vị tổ chức: Khoa Tài nguyên và Môi trường (CENRes), Đại học Cần Thơ

Nội dung

Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên (CENRes) thuộc Đại học Cần Thơ sẽ tổ chức Diễn đàn Quốc tế về Công nghệ Xanh và Quản lý lần thứ 11 dự kiến vào ngày 25 – 27 tháng 11 năm 2021. Diễn đàn tập trung vào tất cả các lĩnh vực khoa học môi trường và bền vững, công nghệ xanh, và đổi mới và được tổ chức dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến. Các ứng viên quan tâm gửi bản tóm tắt trước ngày 15 tháng 5 năm 2021.

Thông tin thêm về các chủ đề, ngày khác, địa điểm và đăng ký có sẵn tại đây: https://ifgtm2021.ctu.edu.vn/index.php/home/callpapers

Thể loại:

VD-Office