LUCCi

Mục tiêu của dự án LUCCi là tạo dựng cơ sở khoa học cho việc xây dựng các chiến lược tối ưu hóa công tác quản lý nguồn tài nguyên nước và sử dụng đất. Các phương pháp nghiên cứu liên ngành với cách tiếp cận cả dưới góc độ khoa học tự nhiên cũng như khoa học xã hội sẽ được áp dụng. Một mặt sẽ định lượng khí phát thải nhà kính từ các loại hình sử dụng đất khác nhau, mặt khác những tác động của biến đổi khí hậu tới khu vực, đặc biệt tới nguồn tài nguyên nước và đất sẽ được phân tích và qua đó xây dựng các chiến lược đối phó phù hợp.
Khu vực thí điểm là lưu vực sông Vũ Gia Thu Bồn ở miền Trung đại diện cho toàn khu vực này.
Những thách thức lớn trong khu vực này là tình trạng hạn hán và lũ lụt cũng như hiện tượng xâm nhập mặn ngày càng gia tăng. Những vấn đề này, phần nào bắt nguồn từ sự thiếu quy hoạch, xây dựng nhà máy thủy điện, phá rừng và sự biến đổi về dân số đi cùng với nhu cầu ngày càng tăng về thực phẩm, nước và năng lượng đòi hỏi phải có những chiến lược quản lý đất và nước bền vững.

Tác động qua lại giữa sử dụng đất và biến đổi khí hậu ở lưu vực sông Vũ Gia Thu Bồn, miền Trung Việt Nam

Thời gian

07/2010 - 03/2016

Địa điểm

Quảng Nam, Đà Nẵng

Điều phối (Đức)

GS. TS. Lars Ribbe
Trường đại học Ứng dụng Cologne
Viện Quản lý Công nghệ và Tài nguyên vùng Nhiệt đới và Cận nhiệt đới (ITT)
Betzdorfer Straße 2
50679 Köln
+49 (0)221 8275-2774
lars.ribbe@fh-koeln.de
http://www.tt.fh-koeln.de

Điều phối (Việt Nam)

TS. Nguyễn Tùng Phong
Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam
171 Tây Sơn, Đống Đa
Hà Nội
+84 (0)43 8 52 20 86
phongicd@gmail.com

Đối tác (Đức)

  • Trường đại học Ứng dụng Cologne, Viện Quản lý Công nghệ và Tài nguyên vùng Nhiệt đới và Cận nhiệt đới (ITT)
  • Trường đại học Jena – Friedrich-Schiller, Khoa Địa lý thông tin, Thủy văn và Mô hình hóa (DGHM)
  • Trường đại học Bochum, Khoa Kỹ thuật và Sinh thái Môi trường (EE+E)
  • Trung tâm Nghiên cứu Karlsruhe, Viện Khí tượng và Nghiên cứu Khí hậu (IMK- IFU)
  • UNESCO – IHP, Chương trình Thủy văn Quốc tế Đức (IHP), Koblenz

Đối tác (Việt Nam)

  • Viện Khoa học Thủy Lợi (VAWR)
  • Trường đai học Nông Lâm Huế (HUAF)– Cao đẳng Kinh tế Huế (HCE)
  • Viện Khoa học Thủy lợi – Trung tâm Đào tạo và Hợp tác Quốc tế Hà Nội
  • Viện Khí tượng, Thủy văn và Môi trường (IMHEN), Hà Nội
VD-Office