NAMXE

Cung cấp bền vững các nguồn nguyên liệu khan hiếm, như đất hiếm (Selten Erd Element SEE) có ý nghĩa chiến lược đối với nền kinh tế tại Đức. Sự hợp tác với các nước giàu tài nguyên như Việt Nam trong việc phát triển các công nghệ khai thác tài nguyên một cách hiệu quả sẽ khuyến khích việc khai thác mỏ sao cho giữ gìn được môi trường và tăng cường các mối quan hệ đối tác về nguyên vật liệu.

Mục đích của dự án nghiên cứu NAMXE là tiến hành thăm dò định lượng địa chất khoáng sản và các nhánh quặng giàu nguyên tố hiếm ở vùng mỏ Nậm Xe bằng các phương pháp hiện đại nhất đồng thời phát triển công nghệ khai thác thích hợp để sản xuất quặng giàu nguyên tố hiếm SEE ở cấp độ thương mại. Một mô hình mỏ địa kim mới cho phép xác định chính xác các loại quặng chứa các nguyên tố hiếm và sự phân bố của chúng trong mỏ. Dự án góp phần giảm thiểu rủi ro kinh tế và môi trường sinh thái trong việc khai thác quặng hiếm ở Nậm Xe.

Việc khai thác quặng chứa đất hiếm phổ biến tại Nậm Xe không còn phù hợp với tiêu chuẩn hiện nay. Thông qua sự hợp tác giữa các đối tác Đức, dự án sẽ nghiên cứu ứng dụng các giải pháp mới, sáng tạo, hiệu quả và thân thiện môi trường. Việc phát triển một giải pháp bao quát từ khâu khai thác cho tới sản xuất quặng SEE nguyên chất góp phần đảm bảo nguồn cung cấp những nguyên liệu có ý nghĩa về mặt chiến lược kinh tế cho Đức.

Công nghệ khai thác hiệu quả các nguồn tài nguyên hiếm tại Việt nam

Thời gian

01/2016 – 12/2018

Địa điểm

Nậm Xe, Lai Châu

Điều phối (Đức)

GS. TS. Jens Gutzmer
Trung tâm Helmholtz Dresden-Rossendorf
Viện Helmholtz về công nghệ tài nguyên Freiberg
Halsbrücker Str. 34
09599 Freiberg
+49 (0) 351-260 4400
j.gutzmer@hzdr.de
https://www.hzdr.de/db/Cms?pNid=2423

Điều phối (Việt Nam)

PGS. TS. Phan Quang Văn
Trường Đại học Mỏ Địa chất Hà Nội
Khoa Môi trường
P. Đức Thắng, Q. Bắc Từu Liêm
Hà Nội
+84 24 37525197
phanquangvan@humg.edu.vn
http://en.humg.edu.vn/

Đối tác (Đức)

  • Viện Helmholtz về công nghệ tài nguyên Freiberg
  • Công ty UVR-FIA

 

Đối tác (Việt Nam)

  • Trường Đại học Mỏ Địa chất Hà Nội, Khoa Môi trường
  • Tập đoàn Hưng Hải (HHG)

 

VD-Office