NaViTex

Nước thải từ nhà máy dệt và nhuộm cực kỳ độc hại và rất khó phân hủy trong hệ thống xử lý thông thường. Việt Nam là nước có tốc tăng trưởng kinh tế vượt trội nhưng cũng là nước gặp vấn đề với một lượng lớn của loại nước thải này và gây ra những vấn đề to lớn về môi trường.
Mục tiêu của dự án hợp tác là tạo dựng mối quan hệ đối tác trong nghiên cứu, phát triển cũng như thực hiện chúng trong lĩnh vực cấp thiết xử lý nước thải và cùng nhau tạo ra các chất liệu và quy trình nhằm xử lý loại nước thải bị nhiễm màu nặng phù hợp với những điều kiện ở Việt Nam. Theo đó một giải pháp hữu hiệu sẽ được xây dựng nhằm xử lý nước thải từ các nhà máy dệt nhuộm. Trọng tâm của giải pháp này là phá hủy các chất nhuộm trong nước thải thông qua quá trình ô xy hóa quang xúc tác với Nano Titan điô xít dưới tác động của ánh sáng mặt trời hoặc các nguồn chiếu xạ bổ xung. Về tổng thể trong khuôn khổ của sự hợp tác sẽ xây dựng một giải pháp dựa trên nền tảng công nghệ Nano để xử lý nước thải một cách hiệu quả tại các nước đang phát triển.

Xây dựng giải pháp xử lý nước thải tại các doanh nghiệp dệt nhuộm của Việt Nam bằng quá trình oxy hoá tiên tiến dùng xúc tác quang hoá Nano Titan đioxit

Thời gian

09/2012 – 08/2016

Địa điểm

Phố Nối, Tỉnh Hưng Yên; Đà Nẵng

Điều phối (Đức)

GS. TS. Gianaurelio Cuniberti
Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Dresden (TUD), Viện Khoa học Vật liệu và Trung tâm Vật liệu sinh học Max Bergmann
Bộ môn Khoa học Vật liệu và Công nghệ Nano
Hallwachsstrasse 3
01069 Dresden
+49 (0)351 463–31420
office@nano.tu-dresden.de
http://www.nano.tu-dresden.de

Điều phối (Việt Nam)

TS. Nguyễn Minh Tân
Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Viện Nghiên cứu và Phát triển Ứng dụng Hợp chất Thiên nhiên (INAPRO)
C10B – 1 Đại Cồ Việt
Hà Nội
+84 (0)4-38684376
tan.nguyenminh@hust.vn
http://www.hust.vn

Đối tác (Đức)

  • Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Dresden (TUD), Viện Khoa học Vật liệu và Trung tâm Vật liệu sinh học Max Bergmann, Bộ môn Khoa học Vật liệu và Công nghệ Nano
  • Viện phát triển Công nghệ Y học, Sinh học và Môi trường (GMBU), Vật liệu phủ chức năng, Dresden
  • Công ty TNHH UMEX, Dresden

Đối tác (Việt Nam)

  • Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Viện Nghiên cứu và Phát triển Ứng dụng Hợp chất Thiên nhiên (INAPRO)
  • Sở Khoa học Công nghệ Đà Nẵng
VD-Office