Rapid Planning

Rapid Planning (Quy hoạch nhanh) là dự án nghiên cứu hướng tới sự hành động được Bộ giáo dục và nghiên cứu của Đức (BMBF) xây dựng và tài trợ trong khuôn khổ của Chương trình nghiên cứu về thành phố lớn tương lai . Dự án tìm kiếm phương pháp quy hoạch đô thị liên ngành, đặc biệt tập trung vào cơ sở hạ tầng cung ứng và xử lý chất thải. Các lĩnh vực dịch vụ được đề cập trong dự án là năng lượng, nước, nước thải và vệ sinh, chất thải rắn và nông nghiệp/thực phẩm trong đô thị. Rapid Planning là dự án toàn cầu. Có nghĩa là nó sẽ mang các đặc trưng của châu Phi vùng cận Sahara, các quốc gia Ả rập, Đông Nam Á và châu Âu, đại diện là Franfurt. Sản phẩm chính yếu của dự án này sẽ là phương pháp quy hoạch nhanh liên ngành đối với cơ sở cung ứng và xử lý chất thải. Nó cho phép quy hoạch nhanh nhưng tiết kiệm chi phí. Nó cũng giúp các thành phố cải thiện hiệu quả sử dụng nguồn tài nguyên và cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ đô thị. Ngoài ra, Dự án Rapid Planning sẽ hỗ trợ việc mở rộng và phát triển đã được quy hoạch của thành phố bằng cách cung cấp thông tin về toàn bộ quá trình từ thời điểm lập quy hoạch cho đến xây dựng cơ sở hạ tầng của thành phố.

Tại Việt Nam, Đà Nẵng là nơi thực hiện dự án.

Quản lý bền vững cơ sở hạ tầng, tài nguyên và môi trường đối với các thành phố phát triển với tốc độ nhanh

Thời gian

04/2014 - 12/2021

Địa điểm

Đà Nẵng

Tài liệu

RapidPlanning_EN

Điều phối (Đức)

Dieter Steinbach
Hiệp hội AT
Viện Công nghệ Nhiệt đới
Waldburgstr. 96
70569 Stuttgart
+ 49 711 7355282
dieter.steinbach@at-verband.de
http://www.at-verband.de/

Điều phối (Việt Nam)

Phạm Thị Ngọc Bích
Unites Nations Humans Settlements (UN Habitat Vietnam)
203-204, Nhà A2 , Khu ngoại giao đoàn Vạn Phúc
298 Kim Mã
Ba Đình, Hà Nội
+ 84 24 3823 7232
bich.pham1@unhabitatvietnam.org
https://unhabitat.org/vietnam/

Đối tác (Đức)

 • Hiệp hội AT, Viện Công nghệ Nhiệt đới
 • Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Frankfurt
 • Ifak – Viện Kỹ thuật Tự động và Truyền thông
 • Trường Đại học Công nghệ Brandenburg Cottbus-Senftenberg
 • IUWA –  Viện Phân tích Sinh thái Công nghiệp
 • Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Ostfalia, Campus Suderburg
 • TU Berlin –  Đại học Kỹ thuật Berlin
 • Viện Quy hoạch Môi trường Xây dựng
 • Trường Đại học Stuttgart – (IER)
 • Trường Đại học Eberhard Karls Tübingen, Khoa Khoa học Địa chất

Đối tác (Việt Nam)

 • Chương trình Nhân cư Liên hợp quốc (UN Habitat Vietnam)
 • Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội Đà Nẵng
VD-Office