Rapid Planning

Cơ sở hạ tầng bền vững, quản lý tài nguyên và môi trường đối với các thành phố phát triển nhanh

Thời lượng

04/2014 -12/2021

Khu vực dự án

TP Đà Nẵng

Rapid Planning (Quy hoạch nhanh) là dự án nghiên cứu hướng tới sự hành động  được Bộ giáo dục và nghiên cứu của Đức (BMBF) xây dựng và tài trợ trong khuôn khổ của Chương trình nghiên cứu về thành phố lớn tương lai . Dự án tìm kiếm phương pháp quy hoạch đô thị liên ngành, đặc biệt tập trung vào cơ sở hạ tầng cung ứng và xử lý chất thải. Các lĩnh vực dịch vụ được đề cập  trong dự án là năng lượng, nước, nước thải và vệ sinh, chất thải rắn và nông nghiệp/thực phẩm trong đô thị. Rapid Planning là dự án toàn cầu. Có nghĩa là nó sẽ mang các đặc trưng của châu Phi vùng cận Sahara, các quốc gia Ả rập, Đông Nam Á và châu Âu, đại diện là Franfurt. Sản phẩm chính yếu của dự án này sẽ là phương pháp quy hoạch nhanh liên ngành đối với cơ sở cung ứng và xử lý chất thải. Nó cho phép quy hoạch nhanh nhưng tiết kiệm chi phí. Nó cũng giúp các thành phố cải thiện hiệu quả sử dụng nguồn tài nguyên và cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ đô thị. Ngoài ra, Dự án Rapid Planning sẽ hỗ trợ việc mở rộng và phát triển đã được quy hoạch của thành phố bằng cách cung cấp thông tin về toàn bộ quá trình từ thời điểm lập quy hoạch cho đến xây dựng cơ sở hạ tầng của thành phố.

Tại Việt Nam, Đà Nẵng thuộc dự án này.