REBUMAT

Nhu cầu và việc sử dụng ngày càng tăng nguyên vật liệu trong ngành xây dựng có nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống sinh thái, đa dạng sinh học và có thể cả sinh kế của nền kinh tế địa phương.

Trong bối cảnh đó, dự án REBUMAT tập trung vào việc ” tiết kiệm nguồn tài nguyên trong xây dựng bằng vật liệu xây dựng bền vững ” tại vùng khí hậu nhiệt đới và triển khai xây dựng mạng lưới nghiên cứu và các hoạt động nghiên cứu trong tương lai trong các lĩnh vực sau:

(1) Vật liệu xây dựng sinh học

Trong lĩnh vực này, dự án nghiên cứu các vật liệu sinh học, ví dụ: B. từ phế phẩm nông nghiệp, cây sinh trưởng nhanh và cây trồng từ các vùng đất để cải tạo, bảo vệ và chuyển đổi mục đích sử dụng. Ví dụ như việc sử dụng Typha làm vật liệu xây dựng tường, rơm rạ làm phụ gia, tro hữu cơ làm chất kết dính và các cuộn rơm ép làm vật liệu xây dựng.  Qua việc thay thếvật liệu xây dựng có gốc khoáng sản và cô lập khí thải CO2, vật liệu xây dựng sinh học đã góp phần giảm tiêu thụ tài nguyên và bảo vệ khí hậu.

(2) Vật liệu xây dựng tái chế

Trong lĩnh vực này, dự án nghiên cứu vật liệu xây dựng tái chế phù hợp với điều kiện thị trường để giải quyết các thách thức và đòi hỏi liên quan. Đó là những trở ngại về vật liệu, quy trình và kinh tế đối với việc tái chế bền vững, cũng như thiếu sự chấp nhận của thị trường ở Đức và Việt Nam. Ngoài ra, còn có các đòi hỏi  liên quan đến khí hậu đối với vật liệu xây dựng, chẳng hạn như tính cách nhiệt, khả năng chống băng giá và chất lượng của các vật liệu tái sinh sẵn có.

(3) Hệ thống xây dựng tiết kiệm tài nguyên và phù hợp để tái chế

Trong lĩnh vực này, dự án xem xét việc sử dụng bền vững các nguyên liệu thô sơ cấp trong thực tế xây dựng, nhờ đó các nguồn tài nguyên được bảo tồn và cho phép có thể tái chếtrong tương lai dưới góc độ kỹ thuật và kinh tế. Đặc biệt, các hệ thống tòa nhà được thiết kế để khuyến khích việc tái sử dụng vật liệu một cách tối đa. Hiệu quả sử dụng tài nguyên còn đạt được thông qua độ bền và khả năng thích ứng của hệ thống tòa nhà, đặc biệt là trong điều kiện khắc nghiệt của khí hậu nhiệt đới Việt Nam.

Dự án bao gồm 10 gói công việc sau

Nguồn: https://rebumat.de/

Dự án được tài trợ bởi Bộ Giáo dục và Nghiên cứu Liên bang (BMBF) trong khuôn khổ của chương trình CONNECT “Kết nối Giáo dục-Nghiên cứu-Đổi mới”.

Nguồn & thông tin thêm: “REBUMAT – Dự án hợp tác Đức-Việt về xây dựng tiết kiệm tài nguyên qua việc sử dụng vật liệu xây dựng bền vững” at https://rebumat.de/

Dự án hợp tác Đức-Việt về xây dựng tiết kiệm tài nguyên qua việc sử dụng vật liệu xây dựng bền vững

Thời gian

01.07.2020 - 30.06.2023

Địa điểm

Hà Nội

Điều phối (Đức)

GS TS. Dirk Schwede
Đại học Stuttgart
Viện xây dựng năng lượng, công nghệ nhiệt và lưu trữ năng lượng
Pfaffenwaldring 35
70563 Stuttgart
+49 711 685 62090
dirk.schwede@igte.uni-stuttgart.de

Điều phối (Việt Nam)

PGS. TS. Nguyễn Văn Tuấn
Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (HUCE)
55 Giải Phóng, Hai Bà Trưng district
Hà Nội
+84 909886386
tuannv@huce.edu.vn
https://en.huce.edu.vn/   

VD-Office