ReCall

Từ các vật liệu phế thải thu về các chất xúc tác loại mới cho quá trình sử dụng các nguyên liệu hóa thạch và gốc gen sinh học trong công nghiệp lọc dầu

Duration

09/2017 - 08/2020

Project area(s)

Catalyst Systems from Residues for Use , Fossil and Biogenic Resources, Oil Refinery

Quá trình fracking để cung cấp tài nguyên hóa thạch độc đáo dẫn đến sự năng động mạnh mẽ của thị trường. Các hóa chất cơ bản có ý nghĩa quan trọng về kinh tế cho ngành nhựa như propene sản xuất không thể đủ để cung cấp. Bằng cách sử dụng có điều chỉnh công nghệ Cracking chất xúc tác Fluid cổ điển (FCC) người ta có thể gia tăng khối lượng sản xuất propene.
Việc áp dụng phụ gia xúc tác chứa ZSM-5 làm tăng cường tính chọn lọc và hiệu quả sử dụng tài nguyên nhưng lại làm suy giảm độ bền và khả năng tái sinh. Dựa trên những khía cạnh này, hiện nay cần có nghiên cứu về các chất xúc tác hoặc chất phụ gia cải tiến thông qua tổng hợp, postynt tổng hợp và định hình.
Mục tiêu của dự án là phát triển bền vững và áp dụng chiến lược tổng hợp dễ dàng và có thể tái sản xuất các chất phụ gia dựa trên ZSM-5 và chất xúc tác cracking chứa zeolite Y. Dự án nghiên cứu này kết hợp hiệu quả nguyên liệu thô bằng cách phát triển các chất xúc tác đã được sửa đổi cũng như tái chế các chất xúc tác đã qua sử dụng của FCC và bảo vệ khí hậu bằng cách sử dụng công nghệ tài nguyên sinh học, trực tiếp hoặcgián tiếp. Những vật liệu đó đáp ứng được những thách thức về điều kiện của FCC và nhu cầu gia tăng đối với propene.