REMON

Dự án REMON nghiên cứu về sựu phát triển giao thông và đô thị ở Hà Nội. Ý tưởng chủ đạo của dự án là nắm bắt tức thời các thông tin về tình trạng giao thông cũng như tạo lập các dữ liệu ngắn hạn và dài hạn về giao thông. Những dữ liệu này có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau: Từ thông tin cho người tham gia giao thông về tình hình giao thông hiện tại, về việc giám sát giao thông và quản lý giao thông cho tới các biện pháp quy hoạch dài hạn nhằm giải quyết các vấn đề về giao thông. Cơ sở công nghệ cho việc thu thập các thông tin về giao thông là phương pháp “Dữ liệu xe lưu động” (Floating Car Data – FCD) và “Dữ liệu điện thoại trực tuyến“ (Floating Phone Data- FPD). Phương pháp FCD và FPD đều dựa trên công nghệ GPS. Qua công nghệ định vị GPS người ta có thể nắm bắt được các thông tin về tốc độ và hướng chuyển động của xe. Trên cơ sở đó đề ra các biện pháp để điều tiết giao thông.
Mục tiêu tổng quan của dự án là giảm thiểu chất độc trong không khí và khí thải trong giao thông đô thị. Để đạt được mục đích trên, dự án sẽ có nhiều cách tiếp cận khác nhau. Mục tiêu ưu tiên là tối ưu hóa giao thông và giảm thiểu khí thải. Thông qua việc phân tích đánh giá sẽ xác định được những khó khăn trở ngại và đề ra các biện pháp để điều tiết và thông tin giao thông.
Bên cạnh đó dự án còn theo đuổi cách tiếp cận dài hạn trong lĩnh vực quy hoạch. Những dữ liệu được thu thập sẽ được sử dụng để phân tích và hoạch định các giải pháp trong quy hoạch giao thông và đô thị. Đặc biệt việc phân tích sử dụng phương pháp FCD/FPD sẽ đem tới những khả năng để tổ chức tốt hơn các nguồn tài nguyên trong lĩnh vực quy hoạch giao thông và đô thị. Việc xây dựng một mô hình giao thông, một hệ thống chuyên trách trên cơ sở của hệ thống thông tin địa lý (GIS) cũng như một mô hình tăng trưởng đô thị được coi như là các công cụ để phát triển các chiến lược điều tiết giao thông và các phương án quy hoạch khác nhau.

Giám sát giao thông đô thị trực tuyến – Giải pháp Quản lý giao thông và Phát triển đô thị Hà Nội

Thời gian

08/2012 – 12/2015

Địa điểm

Hà Nội

Điều phối (Đức)

Dipl.-Geogr. Matias Ruiz Lorbacher
Công ty Internationale Akademie (INA)
Trường đại học Tự do Berlin Viện Nghiên cứu Đô thị Quốc tế (InUrban)
Malteserstraße 74-100
12249 Berlin
+49 (0)30 838 70 377
mrl@zedat.fu-berlin.de
http://www.ina.fu-berlin.de

Điều phối (Việt Nam)

Th.S. Nguyễn Thị Phương Hiền
Viện Chiến lược và Phát triển Giao thông Vận tải (TDSI)
162 Trần Quang Khải
Hà Nội
+84 (0)4 39 35 00 43
tuanlh.tdsi@mt.gov.vn
http://www.tdsi.gov.vn

Đối tác (Đức)

  • AS&P – Công ty TNHH Albert Speer và Partner, Frankfurt am Main
  • Công ty TNHH DELPHI IMM, Potsdam
  • Trường đại học Tự do Berlin, Viện Khoa học Địa lý
  • Trung tâm Vũ trụ Đức (DLR), Berlin
  • Học viện Quốc tế (INA) tại Trường đại học Tự do Berlin, Viện nghiên cứu Đô thị Quốc tế (InUrban)
  • Trường đại học kỹ thuật Darmstadt, Viện Giao thông Vận tải, Chủ trì Quy hoạch và Kỹ thuật Giao thông (FGVV)
  • Công ty Quy hoạch Môi trường và Thông tin Địa lý

Đối tác (Việt Nam)

VD-Office