SHOTUP

Bảo vệ sức khỏe là vấn đề quan trọng của công dân và xã hội. Tuy nhiên, các tác động liên quan đến sức khỏe chưa được quan tâm đúng mức trong quy hoạch giao thông và đô thị. Ngoài ra còn có các lỗ hổng kiến ​​thức về cách làm thế nào để hài hòa giữa các mục tiêu nâng cao sức khỏe  với các mục tiêu khác, ví dụ: khả năng tiếp cận với  phát triển hiệu quả về mặt kinh tế .

Source: Project SHOTUP
Nguồn: Dự án SHOTUP, Hội thảo 02/2020

Mục tiêu của dự án SHOTUP là chỉ ra những tương tác giữa cấu trúc đô thị, hệ thống giao thông và sức khỏe, sau đó xác định  các mục tiêu xung đột liên quan đến sức khỏe trong phát triển giao thông và đô thị. Thành phố Hồ Chí Minh và Frankfurt am Main là 2 thành phố được lựa chọn để nghiên cứu các chủ đề xung quanh vấn đề ô nhiễm không khí.

Nguồn: “Research project SHOTUP” tại https://www.bauing.tu-darmstadt.de và “Verbundprojekt: Nachhaltige und gesundheitsorientierte Verkehrs- und Stadtplanung; Teilvorhaben: Grundprinzipien und Grenzen einer nachhaltigen Verkehrs- und Stadtplanung“ tại https://www.kooperation-international.de, truy cập ngày 29/07/2021.

Quy hoạch đô thị và giao thông bền vững và hướng tới sức khỏe

Thời gian

Phía Đức được hỗ trợ bởi BMBF: 04/2019 - 03/2022. Phía Việt Nam được hỗ trợ bởi Bộ KH&CN: 2021 - 2024

Địa điểm

TP Hồ Chí Minh & TP Frankfurt am Main

Điều phối (Đức)

Ths. Ks. Karin Menges
Đại học  Kỹ thuật Darmstadt
Viện Quy hoạch và kỹ thuật giao thông
Otto-Berndt-Str. 2
64287 Darmstadt
Tel.: +49(0)6151 / 16-22514
E-Mail: menges@verkehr.tu-darmstadt.de
www.verkehr.tu-darmstadt.de/vv

Điều phối (Việt Nam)

TS. Ks. Vũ Anh Tuấn
Đại học Việt Đức (VGU)
Trung tâm Nghiên cứu Giao thông vận tải Việt Đức (VGTRC)
Lê Lai , P. Hoà Phú , TP Tân Bình Dương ,
Tỉnh Bình Dương
Tel: +84 (0)650 222 0990 (ext. 121)
E-mail: drtuan.va@vgtrc.vgu.edu.vn 
https://vgu.edu.vn

Đối tác (Đức)

  • Đại học  Kỹ thuật Darmstadt
    Viện Quy hoạch và kỹ thuật giao thông
    GS.TS.Ks. Manfred Boltze
  • Đại học  Kỹ thuật Darmstadt, Viện Trắc địa, Bộ môn Quản lý đất đai
    GS.TS.Ks. Hans Joachim Linke

Đối tác (Việt Nam)

  • Đại học Việt Đức (VGU), Trung tâm Nghiên cứu Giao thông vận tải Việt Đức (VGTRC)
VD-Office