SHRIMPS

Chứng minh tính khả thi về kinh tế và kỹ thuật của việc sử dụng đất đồng thời cho hai mục đích là sản xuất điện mặt trời và nuôi trồng thủy sản

Trên toàn thế giới – và đặc biệt là ở Việt Nam – sự khan hiếm đất đai đang trở thành một vấn đề ngày càng cấp bách. Động cơ thúc đẩy chính là sự tăng trưởng dân số và tăng trưởng kinh tế bình quân đầu người, qua đó  làm tăng nhu cầu sử dụng đất  để đáp ứng nhu cầu thực phẩm và năng lượng ngày càng tăng.  Thông qua sự hợp tác giữa các đối tác Đức và Việt Nam, dự án SHRIMPS muốn chứng minh tính khả thi về kinh tế và kỹ thuật của việc sử dụng đất đồng thời cho hai mục đích sản xuất điện mặt trời và nuôi trồng thủy sản trong ngành thủy sản. Cùng với những người nuôi tôm cá địa phương, các đối tác của dự án tìm hiểu sự phối hợp và tương tác giữa hai cấp độ theo cách tiếp cận liên ngành. Dựa trên các phương pháp nuôi sáng tạo và nuôi trong bóng râm, các nhà khoa học và đối tác doanhnghiệp của Việt Nam và Đức cùng nhau phát triển một đề án về một hệ thống quang điện – nuôi trồng thủy sản bền vững về mặt sinh thái và kinh tế, qua đó thúc đẩy mở rộng năng lượng tái tạo (EE) mà không cần thêm diện tích đất .

Kết hợp sản xuất điện mặt trời và nuôi trồng thủy sản nhằm sử dụng đất đồng thời cho hai mục đích

Thời gian

15/08/2019-14/08/2022

Địa điểm

Bạc Liêu, An Giang

Điều phối (Đức)

Max Trommsdorff
Viện Fraunhofer về Năng lượng mặt trời ISE
Heidenhofstraße 2
79100 Freiburg
+49 761 4588 2249
maximilian.trommsdorff@ise.fraunhofer.de
https://www.ise.fraunhofer.de/de/forschungsprojekte/shrimps.html

Điều phối (Việt Nam)

Tobias Cossen
Chương trình hỗ trợ năng lượng của GIZ và Bộ Công thương
P.042A, Tòa Coco
14 Thụy Khuê, Tây Hồ
Hà Nội
+ 84 24 3941 2605 (ext 108)
tobias.cossen@giz.de
http://gizenergy.org.vn/en/

Đối tác (Đức)

  • Viện Fraunhofer về Năng lượng mặt trời ISE
  • Công ty SMA Sunbelt Energy GmbH
  • Công ty Suntrace GmbH
  • Viện nghiên cứu Liên bang về Nông thôn, Rừng và thủy sản Johann Heinrich von Thünen

Đối tác (Việt Nam)

  • Trường Đại học Cần Thơ
  • Trường Đại học Nông Lâm, TP Hồ Chí Minh
  • Viện Năng lượng
  • Công ty Thủy sản Vệt Úc
  • Sở NN&PTNT tỉnh Bạc Liêu
VD-Office