Sự kiện

Overview

Diễn đàn ngành nước Đức – Việt

from: 19.03.2019

to: 20.03.2019

Location(s):

  • Hà Nội

Diễn đàn ngành nước Đức -Việt do UBND thành phố Hà Nội phối hợp với Tổ chức Đối tác vềngành nước của Đức (German Water Partnerschaft- GWP) đồng tổ chức nhằm giới thiệu môi trường và cơ hội đầu tư tại Hà Nội, tìm kiếm và thúc đẩy các doanh nghiệp của CHLB Đức có […]

Tuần lễ nước quốc tế tại Việt Nam

from: 22.03.2019

to: 25.03.2019

Location(s):

  • Hà Nội

Vietnam wAter Cooperation Initiative (VACI) – Sáng kiến hợp tác về vấn đề nước tại  Việt Nam là một mô hình để tìm kiếm các giải pháp sáng tạo về nước với trọng tâm là Việt Nam và các đề tài về nước vùng nhiệt đới. >>> 

Hội thảo khoa học “Bảo vệ Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên thích ứng với biến đổi khí hậu”

from: 07.11.2019

to: 07.11.2019

Location(s):

  • Can Tho

(i) Thực trạng triển khai Nghị quyết 120/NĐ-CP: Cơ hội và thách thức đối với ĐBSCL; (ii) Biến đổi khí hậu: Tác động và giải pháp thích ứng; (iii) Quản lý bền vững nguồn tài nguyên tài nguyên và môi trường; (iv) Kiểm soát và xử lý môi trường; và, (v) Năng lượng – Môi trường – Đa dạng sinh học.

Sự kiện hàng đầu khu vực về ngành nước & nước thải cho phát triển châu Á

from: 31.03.2020

to: 02.04.2020

Location(s):

  • Kuala Lumpur Convention Center (KLCC), Malaysia

UBM Malaysia tự hào giới thiệu ASIAWATER 2020; loạt mới nhất của sự kiện nước & nước thải hàng đầu ở châu Á. Triển lãm lần  thứ 11 này cung cấp một cơ hội thương mại cho các bên liên quan thuộc mọi lĩnh vực trong ngành công nghiệp nước và nước thải  để nâng […]