Tài liệu bằng Video đầu tiên của dự án CAMaRSEC

Nội dung

Trung tâm sáng tạo xanh GreenID, một Tổ chức phi chính phủ về môi trường , dưới sự hướng dẫn của TS Michael Waibel và bà Carolin Pleines đã sản xuất một video giới thiệu Hội thảo khởi động dự án  CAMARSEC và khánh thành Trung tâm Năng lực về Xây dựng Bền vững tại Việt Nam (CCSB-VN) tại Trường Đại học Xây dựng  Hà Nội (NUCE). Trong quá trình thực hiện, dự án sẽ công bố tiếp các video khác ghi lại tiến bộ mà dự án đạt được.

Có thể xem video tại liên kết sau:

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=lQCmg3roo34

Thể loại:

VD-Office