Tin dự án

Chuyên gia thảo luận cho dự án quản lý rác thải – KAMVie

Hà Nội – ngày 19 tháng 11 năm 2018, các nhà nghiên cứu khoa học, các chuyên gia và nhà quản lý chính sách, và doanh nghiệp đã được mời đến hội thảo để định hình dự án về quản lý rác thải – dự án KAMVie.

Hội thảo WAKAP tại Đại học Việt Đức

Hội thảo quốc tế lần hai “XỬ LÝ NƯỚC BỀN VỮNG VÀ QUẢN LÝ NƯỚC TẠI VIỆT NAM” diễn ra ngày 05 tháng 11 năm 2018 tại Đại học Việt Đức tại TP Hồ Chí Minh.