Báo chí

Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040

Ứng dụng rộng rãi công nghệ viễn thám, sử dụng sản phẩm, dữ liệu viễn thám trong các ngành, lĩnh vực, trọng tâm là điều tra cơ bản, quan trắc, giám sát tài nguyên, môi trường, tìm kiếm cứu nạn cứu hộ, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu; tăng cường các […]

Xây dựng Chương trình hành động tổng thể thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với BĐKH

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận số 37/TB-VPCP của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp nghe báo cáo xây dựng Chương trình hành động tổng thể thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng […]

Công nghệ xử lý rác thải hữu cơ tái tạo năng lượng 6r của Nhật Bản

Ngày 07/01/2019, Sagon Innovation Hub (SIHUB) đã phối hợp cùng tập đoàn MILAI – Nhật Bản tổ chức hội thảo ra mắt “Công nghệ xử lý rác thải hữu cơ tái tạo năng lượng 6R của Nhật Bản”. Hội thảo nhằm giới thiệu giải pháp công nghệ với mục tiêu không phát thải CO2 trong […]