Tin dự án

Tại đây bạn sẽ tìm thấy một tổng quan về các sự kiện hiện tại, ví dụ khởi động dự án và các ấn phẩm (như thông cáo báo chí hoặc tài liệu video) từ các đối tác dự án của chúng tôi.

Dự án CaMaRSEC: Hội thảo đánh giá giữa kì, trực tuyến, 18/03/2021

22 Tháng Ba, 2021

Tọa đàm khu vực của chương trình CLIENT ngày 18.06.2020

21 Tháng Bảy, 2020

Hội thảo kết nối các dự án tại Bonn ngày 05.03.2020

21 Tháng Bảy, 2020

Công trình bơm nước không điện cho vùng khan hiếm nước

6 Tháng Sáu, 2020

Hội thảo dự án VietProtection diễn ra tại Hải Phòng

23 Tháng Mười Một, 2019

Tài liệu bằng Video đầu tiên của dự án CAMaRSEC

8 Tháng Mười Một, 2019

Hội thảo khởi động dự án FloodadaptVN

8 Tháng Mười Một, 2019

Hội thảo khởi động dự án SHRIMPS

7 Tháng Mười Một, 2019

Hội thảo khởi động Dự án SAND!

30 Tháng Mười, 2019

Khởi động dự án DECIDER

5 Tháng Chín, 2019

VD-Office