Tin dự án

Tại đây bạn sẽ tìm thấy một tổng quan về các sự kiện hiện tại, ví dụ khởi động dự án và các ấn phẩm (như thông cáo báo chí hoặc tài liệu video) từ các đối tác dự án của chúng tôi.

Hội thảo đánh giá tình hình của dự án CaMaRSEC vào ngày 18 tháng 3 năm 2021: Tin báo chí

1 Tháng Tư, 2021

Dự án CaMaRSEC: Hội thảo đánh giá giữa kì, trực tuyến ngày 18/03/2021

22 Tháng Ba, 2021

Hội thảo kết nối các dự án tại Bonn ngày 05.03.2020

21 Tháng Bảy, 2020

Tọa đàm khu vực của chương trình CLIENT: Báo cáo

19 Tháng Sáu, 2020

Nhân rộng công trình bơm nước không dùng điện cho vùng khan hiếm nước

6 Tháng Sáu, 2020

Tọa đàm khu vực của chương trình CLIENT ngày 18.06.2020

16 Tháng Năm, 2020

Hội thảo của dự án VietProtection tại Hải Phòng

23 Tháng Mười Một, 2019

Tài liệu bằng Video đầu tiên của dự án CAMaRSEC

8 Tháng Mười Một, 2019

Hội thảo khởi động dự án FloodadaptVN

8 Tháng Mười Một, 2019

Hội thảo khởi động dự án SHRIMPS

7 Tháng Mười Một, 2019

VD-Office