Tin dự án

Tại đây bạn sẽ tìm thấy một tổng quan về các sự kiện hiện tại, ví dụ khởi động dự án và các ấn phẩm (như thông cáo báo chí hoặc tài liệu video) từ các đối tác dự án của chúng tôi.

Hội thảo của dự án BioRist

10 Tháng Tư, 2019

Các dự án Đức tham dự Tuần lễ quốc tế về nước tại Việt Nam

25 Tháng Ba, 2019

Khởi động dự án VIWAT

23 Tháng Ba, 2019

Khởi động dự án AquaViet

16 Tháng Ba, 2019

Chuyến công tác của nhóm dự án ViWat Mekong phía Đức tại Việt Nam

12 Tháng Mười Hai, 2018

Chuyên gia thảo luận về chủ đề cho dự án quản lý rác thải – KAMVie

20 Tháng Mười Một, 2018

Hội thảo WAKAP tại Đại học Việt Đức

6 Tháng Mười Một, 2018

Lễ hội Đức 2018 tại Hà Nội

3 Tháng Mười Một, 2018

Hội thảo của dự án WaterMiner năm 2018

21 Tháng Mười, 2018

Khởi động dự án ViWat Mekong

6 Tháng Chín, 2018

VD-Office