Tọa đàm 24.03.2021: “Kinh tế Môi trường – Xu thế phát triển tất yếu cho kinh tế Việt Nam”

Thời gian:

9:00, 24.03.2021

Địa điểm: Hà Nội

Đơn vị tổ chức: Tạp chí Kinh tế Môi trường

Nội dung

Tạp chí Kinh tế Môi trường sẽ tổ chức buổi tọa đàm “Kinh tế Môi trường – Xu thế phát triển tất yếu cho kinh tế Việt Nam” vào ngày 24.03.2021.

Buổi tọa đàm sẽ diễn ra tại Hội trường tầng 2, VPlace, 84 Duy Tân, Hà Nội.

Nguồn & thông tin chi tiết: “Sắp diễn ra Tọa đàm: ‘Kinh tế Môi trường – Xu thế phát triển tất yếu cho kinh tế Việt Nam” tại https://kinhtemoitruong.vn, truy cập ngày 23.03.2021

Thể loại:

VD-Office