Tọa đàm khu vực của chương trình CLIENT ngày 18.06.2020

Thời gian:

18.06.2020

Địa điểm: online 10:00-11:30

Đơn vị tổ chức: Projektbüros Vietnam & China

Nội dung

Ngày 18.06. sẽ có buổi tọa đàm trực tuyến chung  qua công nghệ Zoom dành cho các dự án thuộc chương trình CLIENT tại Việt Nam và Trung Quốc về tình hình hiện nay.

Tại Tọa đàm các Văn phòng dự án tại Hà Nội và Thượng Hải sẽ cung cấp những thông tin mới nhất tại địa phương, cách xử lý của bên tài trợ trong tình hình hiện nay và cùng nhau trao đổi vềnhững thách thức mới.

Nếu Ông/Bà quan tâm tham dự buổi tọa đàm đề nghị thông báo cho Văn phòng chúng tôi chậm nhất đến ngày 12.06. qua Email.   Qua đó Ông/Bà sẽ được cấp đường Link của Zoom và chương trình của buổi Tọa đàm. Nhiều người trong một đơn vị có thể cùng tham dự.

Các Ông/Bà cũng có thể cho chúng tôi biết trước những đề tài chuyên sâu mà các Ông/Bà quan tâm muốn có thông tin hoặc trao đổi.

Ute Arnold & Nicole Umlauf, Văn phòng dự án tại Việt Nam và Trung Quốc –
hợp tác cùng với các tổ chức quản lý dự án và công ty adelphi.

Trang web

www.vd-office.org

Thể loại:

VD-Office