Trực tuyến ngày 30/09/2021, 8h30-11h30: Hội thảo “Ứng dụng công nghệ cảm biến trong giám sát chất lượng không khí”

Thời gian:

8:30 - 11:30 (GMT+7)

Địa điểm: online

Đơn vị tổ chức: Live&Learn, Asia Pacific Clean Air Partnership (APCAP), Vietnam Clean Air Partnership (VCAP), Tia Sáng magazine

Nội dung

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm và xu hướng ứng dụng công nghệ thông minh trong giám sát chất lượng không khí và đánh giá tiềm năng phát triển tại Việt Nam. Buổi chia sẻ diễn ra trong khuôn khổ dự án “Hành động tập thể vì không khí sạch” do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ.

Ngôn ngữ sự kiện là tiếng Việt và tiếng Anh.
Đăng ký miễn phí tại: https://bit.ly/3uar1nX
Thông tin thêm: https://tiasang.com.vn

Thể loại:

VD-Office