Urban.Network HCM

Dự án nghiên cứu về siêu đô thị tập trung vào mạng lưới đô thị của thành phố Hồ Chí Minh, là khu vực được coi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi biến đổi khí hậu. Dự án phân tích các nguy cơ và những điểm xung yếu để qua đó đề ra các biện pháp thích ứng phù hợp và bền vững. Những biện pháp đó sẽ được kết nối trong quá trình đưa ra quyết định về quy hoạch và hành chính. Mục tiêu của dự án là nâng cao khả năng chống đỡ và thích ứng cho mạng lưới đô thị của TP HCM.
Có hai hợp phần tạo nên cơ cấu của dự án: Mảng hoạt động thứ nhất tập trung vào các khía cạnh quy hoạch môi trường, trong khi mảng hoạt động thứ 2 liên quan tới sự phát triển đô thị. Điều đó cho thấy dự án theo đuổi một cách tiếp cận liên ngành và kết nối trong đó các năng lực của cả hai mảng hoạt động. Một quy hoạch đô thị có hiệu quả và mang tính liên kết có tầm quan trọng rất lớn cho một sự phát triển đô thị tiết kiệm năng lượng và thích ứng với biến đổi khí hậu. Hợp phần 1 bao gồm các nhóm công việc sau:
WP1 Điều chỉnh phạm vi quy hoạch
WP2 Lụt trong lòng thành phố
WP3 Khí hậu đô thị
WP4 Cung cấp điện tại địa phương
WP5 Giao thông đô thị

Mục tiêu hàng đầu của hợp phần 2 là kết nối các chiến lược phát triển đô thị bền vững dưới những điều kiện của sự biến đổi khí hậu vào trong hệ thống quy hoạch của TP HCM. Trên cơ sở từ những kết quả thu được từ Hợp phần 1 sẽ xây dựng các trường hợp điển hình (Case Studies) và qua đó biến các kết quả có được thành những ví dụ thực tế tốt nhất (Best Practice Beispiele) và cập nhật trong những cuốn cẩm nang về phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu.
Hợp phần 2 (phát triển đô thị) bao gồm các nhóm công việc sau:
WP6 Chiến lược cảnh báo và thích ứng với biến đổi khí hậu, những tác động trên bình diện khu vực và địa phương
WP7 Phương pháp quy hoạch mang tính tích hợp đối với các khu phố mới tiết kiệm năng và thích ứng với khí hậu
WP8 Đô thị đáng sống – Đổi mới đô thị và thích ứng cho phù hợp với người dân
WP9 những cách sống tiết kiệm năng lượng và thích ứng với khí hậu

Quy hoạch môi trường đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu cho thành phố Hồ Chí Minh

Thời gian

07/2005 - 12/2013

Địa điểm

TP Hồ Chí Minh

Điều phối (Đức)

Antje Katzschner (M. A
Trường đại học Brandenburg Cottbus
Bộ môn Quy hoạch Môi trường
Erich-Weinert-Str. 1
03046 Cottbus
+49 (0)355 69 2113
antje.katzschner@tu-cottbus.de
http://www.tu-cottbus.de/fakultaet4/de/umweltplanung
 

Đối tác (Đức)

 • AG Goedecke & Welsch, Berlin
 • Trường đại học Kỹ thuật Dortmund (TUD)
 • Trường đại học Kassel, Khoa Khí tượng Môi trường
 • Trường đại học Vienna, Trung tâm Nghiên cứu Quy hoạch và Cơ khí Giao thông
 • Công ty Cơ khí Giao thông GRI, Quy hoạch Hạ tầng và Khu vực Berlin
 • Trường đai học Hamburg, Khoa Địa lý Kinh tế
 • Trường đại học Kỹ thuật Darmstadt, Khoa Quy hoạch và Xây dựng Nước ngoài (PAR)
 • Trường đại học Kỹ thuật Braunschweig, Khoa Khoa Quy hoạch và Xây dựng Nước ngoài (PAR)
 • Công ty TNHH energydesign, Thượng Hải

Đối tác (Việt Nam)

 • Cơ quan đại diện tại TP. HCM – Bộ Khoa học và Công nghệ (MoST)
 • Bộ Xây dựng (MoC) -Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Đô thị (VUDA)
 • Viện Nghiên cứu Phát triển TP. HCM (HIDS)
 • Bộ Tài Nguyên Môi trường (MONRE)- Viện Khí tượng Thủy văn và Môi trường(IMHE)
 • Bộ Tài Nguyên Môi trường (MONRE), Hanoi, Phận viện Khí tượng Thủy văn và Môi trường phía Nam (SIHYMETE)
 • Sở Tài nguyên và Môi trường TP. HCM (DONRE)
 • Viện Quy hoạch và Kiến trúc TP. HCM (DPA)
 • Sở Xây dựng TP. HCM (DOC)
 • Ban Chỉ huy Phòng chống Lụt bão TP. HCMThe Steering Centre of the Urban Flood Control Program Ho Chi Minh City (SCFC HCM) – UBND TP. HCM
 • Trường đại học Kiến trúc TP. HCM (HCMUARC)
 • Trường đại học Quốc Gia Hà Nội (VNU) – Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Khoa Địa lý
 • Trường đại học Bách Khoa TP. HCM (HUT)
 • Trung tâm Nghiên cứu Tiết kiệm Năng lượng TP. HCM (ENERTEAM)
 • Tổ chức hành động vì Môi trường và Sự phát triển tại Việt Nam (enda)
VD-Office