VietWater 2021: trực tuyến từ ngày 10. – 12.11.2021

Thời gian:

10.11. - 12.11.2021

Địa điểm: online

Đơn vị tổ chức: Informa Markets Vietnam

Nội dung

Từ ngày 10 – 12/11/2021, Vietwater 2021 sẽ được tổ chức trực tuyến trên nền tảng Digital Connect bao gồm 2 chương trình chính: Hội thảo trực tuyến và Kết nối doanh nghiệp. Bên cạnh Hội thảo là chương trình thế mạnh của Vietwater, năm nay Vietwater còn đồng tổ chức cùng 5 sự kiện công nghiệp hàng đầu khác tạo nên sân chơi đa dạng mang đến cơ hội cho cộng đồng ngành nước phát triển kinh doanh, kết nối, thảo luận và thu thập danh sách nhà cung cấp uy tín với các ngành khác như năng lượng, điện, HVACR, hàng hải, khai khoáng và xây dựng.
Chương trình:
10 – 11.11.2021: Hội thảo
10 – 12.11.2021: Kết nối doanh nghiệp
Chương trình Hội thảo: tại đây

Thể loại:

VD-Office