VietWater 2021 từ ngày 10. – 12.11.2020 tại TP Hồ Chí Minh

Thời gian:

13.11.2020

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Đơn vị tổ chức: VietWater

Nội dung

Triển lãm VietWater 2021

– Tạo cơ hội tìm kiếm thiết bị, dịch vụ cho ngành nước

– Khám phá đầy đủ các công nghệ, giải pháp và đổi mới của ngành công nghiệp nước và môi trường tại không gian triển lãm rộng 10.000m2

– Mạng lưới với hơn 400 công ty tham gia từ 38 quốc gia và khu vực

– Cập nhật xu hướng công nghiệp thông qua một loạt các hội nghị và hội thảo quốc tế

Thể loại:

VD-Office