VietWater 2020 từ ngày 11. – 13.11.2020 tại TP Hồ Chí Minh

từ: 11.11.2020

cho đến khi: 13.11.2020

Nơi

  • TP Hồ Chí Minh

Người tổ chức

  • VietWater

Mô tả

Triển lãm VietWater 2020

– Tạo cơ hội tìm kiếm thiết bị, dịch vụ cho ngành nước

– Khám phá đầy đủ các công nghệ, giải pháp và đổi mới của ngành công nghiệp nước và môi trường tại không gian triển lãm rộng 10.000m2

– Mạng lưới với hơn 400 công ty tham gia từ 38 quốc gia và khu vực

– Cập nhật xu hướng công nghiệp thông qua một loạt các hội nghị và hội thảo quốc tế