ViWat Mekong GO

Đồng bằng sông Cửu Long miền Nam Việt Nam đứng trước nguy cơ biến mất. Việc lạm dụng trong việc sử dụng nguồn nước ngầm dẫn đến tình trạng sụt lún nền đất đến vài cm một năm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cơ sở hạ tầng và các công trình dân dụng khác. Ngoài ra hiện tượng giảm mực nước ngầm làm gia tăng sự thâm nhập mặn và gây ra hiện tượng nhiễm mặn nguồn nước trên quy mô lớn. Đồng thời sự biến đổi khí hậu đã làm cho mực nước biển tăng lên mỗi năm vài mm. Sụt lún đất và mực nước biển tăng lên chính là nguyên dân dẫn đến sự xói lở bờ biển, đe dọa sự tồn tại của khu vực phía Nam đồng bằng sông Cửu Long. Hiện tượng xói mòn này còn trở nên nghiêm trọng hơn do sự biến động trong việc sử dụng đất tại khu vực, đặc biệt khi nó phá hủy các rừng ngập mặn và các thảm thực vật có chức năng chống xói mòn.

Các công nghệ thích hợp nhằm bảo vệ các nguồn tài nguyên nước và đất tại đồng bằng sông Cửu Long

Thời gian

11/2016 - 12/2018

Địa điểm

Kiên Giang, Cà Mau

Điều phối (Đức)

GS.TS. Franz Nestmann
Viện Công nghệ Karlsruher (KIT)
Viện phát triển nước và lưu vực sông (IWG)
Kaiserstraße 12
76131 Karlsruhe
+49 721 608-46388
franz.nestmann@kit.edu
https://www.iwg.kit.edu/

Đối tác (Đức)

Viện Công nghệ Karlsruher (KIT), Viện phát triển nước và lưu vực sông (IWG)

Đối tác (Việt Nam)

VD-Office