WaterMiner

WaterMiner là một dự án nghiên cứu chung trong khuôn khổ chương trình nghiên cứu của Bộ Giáo dục và Nghiên cứu CHLB Đức về “các công nghệ và giải pháp bền vững để tăng khả năng sử dụng nước thông qua việc tái sử dụng nước và khử muối (WaVE).

Bán đảo Hòn Gai thuộc tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam có đặc điểm là việc sử dụng đất rất đa dạng và có tính cạnh tranh cao trong một khu vực có diện tích hạn hẹp. Những thách thức và xung đột trong lĩnh vực nước phát sinh giữa ccs lĩnh vực như công nghiệp than, môi trường đô thị và du lịch ở vịnh Hạ Long và ngăn cản một sự phát triển bền vững của đô thị và khu vực . Đặc biệt là ở đó thiếu một sự quản lý nước tích hợp hài hòa giữa ngành công nghiệp khai thác than và thành phố với trọng tâm chính là tái sử dụng nước và tái chế nước. Do đó cần phải có một cách tiếp cận phù hợp, trong đó xem xét khả năng cung cấp nước thay đổi theo không gian và thời gian và việc sử dụng nước khác nhau của khu vực.

Dự án có 7 tiểu dự án:

Tiểu dự án 1: Điều phối dự án, truyền thông dự án, phát triển năng lực, báo cáo, công bố thông tin, điều tra cơ bản: thủy văn, địa thủy văn, quản lý tài nguyên nước

Tiểu dự án 2: Lập bản đồ về cơ sở hạ tầng liên quan đến nước: “một bản đồ  di động” để lưu trữ  tài liệu và kiểm soát cơ sở hạ tầng liên quan đến nước trong quá trình kiểm tra tại chỗ

Tiểu dự án 3: Hệ thống thông tin phục vụ việc giám sát, đó là “Giám sát hệ thống thông tin” tích hợp dựa trên phần mềm GW-Base và GW-Web

Tiểu dự án 4: Quản lý dòng chảy vật chất theo không gian và thời gian để tái sử dụng nước: lập kế hoạch không gian-thời gian để tái sử dụng các vùng nước bị ảnh hưởng bởi hoạt động khai thác và thoát nước trong mỏ cũng như cho những người sử dụng nước khác trong khu vực bằng cách sử dụng mô hình mô phỏng dựa trên Umberto NXT

Tiểu dự án 5: Giải pháp kỹ thuật toàn diện: xử lý nước, phân phối nước, kiểm soát tổng hợp khu vực, xử lý bụi than

Tiểu dự án 6: Giải pháp kinh tế, chấp nhận

Tiểu dự án 7: Thực hiện thí điểm một giải pháp kỹ thuật bao gồm giám sát (khu vực trữ nước), thiết kế chung, giám sát chung việc thực hiện

Tuần hoàn và tái sử dụng nước thải từ khai thác mỏ qua thực tiễn tại một đô thị khai thác mỏ

Thời gian

08/2016 - 12/2019

Địa điểm

Hồng Gai, Quảng Ninh

Điều phối (Đức)

GS.TS. Harro Stolpe
Trường Đại học Ruhr-Bochum,
Khoa Xây dựng và Kỹ thuật môi trường,
Universitätsstraße 150
44801 Bochum
+49 (0)234 – 32 27995
harro.stolpe@rub.de
http://www.ruhr-uni-bochum.de/ecology/

Điều phối (Việt Nam)

Tổng công ty Than – Khoáng sản Việt Nam VINACOMIN
226 Lê Duẩn
Đống Đa, Hà Nội
http://www.vinacomin.vn/

Đối tác (Đức)

  • Trường Đại học Ruhr-Bochum, Khoa Xây dựng và Kỹ thuật môi trường
  • Công ty TNHH Ribeka, Bornheim
  • Công ty TNHH Hệ thống Thông tin Disy, Karlsruhe
  • Trung tâm Nghiên cứu Nước ngầm Dresden (DGFZ)
  • Công ty TNHH Kỹ thuật LUG, Cottbus
  • Trường Đại học Koblenz-Landau, Kinh tế môi trường

Đối tác (Việt Nam)

  • Tổng công ty Than – Khoáng sản Việt Nam VINACOMIN
VD-Office