Hội thảo của dự án WaterMiner năm 2018

Thời gian:

18.10.2018-19.10.2018

Địa điểm: TP Hạ Long

Nội dung

Dự án WaterMiner: Điều chỉnh theo không gian và thời gian việc tuần hoàn và tái sử dụng nước thải từ khai thác mỏ qua ví dụ một đô thị vùng mỏ

Hội thảo dự án đã được tổ chức vào ngày 18 và 19 tháng 10 năm 2018, tại thành phố Hạ Long, tại đây các đối tác dự án của Đức đã trình bày với các đối tác dự án Việt Nam là Tổng công ty Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (VINACOMIN) và các đơn vị trực thuộc vềcác kết quả nghiên cứu sơ bộ và các phương án của họ . Sau khi thảo luận kỹ lưỡng về các khía cạnh quản lý, kỹ thuật và kinh tế của quản lý tái sử dụng nước thải từ khai thác mỏ, các bên đã thống nhất nhiệm vụ cho năm thực hiện dự án tiếp theo.

Website(s):

https://www.ruhr-uni-bochum.de/ecology/forschung/waterminer.html.en

Thể loại:

VD-Office