Webinar 04.06.2021 về quản lý nước đô thị: “Tương lai sạch và xanh”

Thời gian:

14:00 - 17:00 GMT + 7

Địa điểm: online

Đơn vị tổ chức: Water Solution SEA, Green Growth Sector (Eurocharm Vietnam), INSEE Vietnam, water:hub SEA

Nội dung

Hội thảo trực tuyến với chủ đề “Tương lai sạch và xanh” (The future is blue and green) sẽ được tổ chức vào ngày 04.06.2021 bởi Water Solutions South-East Asia Co.ltd, Green Growth Sector (Eurocharm Vietnam), INSEE Vietnam, và water:hub South-East Asia. Hội thảo sẽ thảo luận về các giải pháp cải tiến sáng tạo cho sự phát triển của đô thị Việt Nam; cụ thể là các ý tưởng, phương pháp mới, các điển hình về cải tiến cũng như xu hướng mới nhất trong quản lý nước đô thị.

Chương trình Hội thảo có thể xem tại đây: Webinar Blue Green-compressed

Tham gia Hội thảo qua đường link sau: https://teams.microsoft.com

Thể loại:

VD-Office