WISDOM

Đồng bằng sông Cửu Long mang lại nguồn lợi thiên nhiên trù phú cho hàng nghìn người dân. Tuy nhiên, do sự tăng nhanh về dân số, điều kiện khí hậu thay đổi và các biện pháp điều tiết ở đầu nguồn đã dẫn đến những thay đổi nghiêm trọng. Đây là những thách thức mới mà các cơ quan quyết sách, hoạch định và chức trách địa phương đang phải đối mặt. Hiện tượng lũ lụt lớn xảy ra thường xuyên hơn, nguồn nước sạch thì càng ngày càng hạn chế, đất đai với những dấu hiệu của nhiễm mặn hay nhiễm phèn, các loài và môi trường sống hoàn toàn thay đổi. Tất cả những vấn đề trên đòi hỏi phải có biện pháp quản lý tài nguyên một cách tổng hợp và tối ưu hóa. Để đạt được mục đích này cần có đầy đủ những kiến thức cụ thể về các lĩnh vực thủy văn, xã hội học và sinh thái. Ngoài ra sự hợp tác giữa các Viện, các cơ quan chức năng trung ương, địa phương và vùng cần phải được tăng cường hơn nữa. Mục tiêu của dự án WISDOM là các đối tác của Việt Nam và Đức cùng nhau xây dựng một hệ thống thông tin cho đồng bằng sông Cửu Long và ứng dụng nó. Hệ thống thông tin này bao gồm các thông tin về thủy văn, xã hội học, tin học và quan trắc trái đất. Việc tích hợp các dữ liệu đó sẽ cho phép người sử dụng thực hiện các phân tích trên những vấn đề rất cụ thể, qua đó hỗ trợ các hoạt động quy hoạch vùng.
Thiết kế của hệ thống đặt trọng tâm vào việc tích hợp dữ liệu có sẵn và dữ liệu được tạo mới từ tất cả các lĩnh vực khác nhau. Điều này sẽ cung cấp các phân tích định hướng cho người sử dụng và đặt các câu hỏi nhằm xây dựng các giải pháp bền vững trong lĩnh vực quản lý tài nguyên.
Các ứng dụng của dự án là (1) giám sát lũ lụt và hạn hán, (2) Đánh giá các rủi ro của lũ lụt và hạn hán, những thiệt hại có thể có và thiệt hại thực tế (3) phân tích chất lượng nước, ô nhiễm và bồi đắp trầm tích (4) tăng cường dự báo lũ thông qua thông tin viễn thám dự báo mưa, (5) điều chỉnh chi tiết các mô hình về lưu lượng dòng chảy mặt và dòng chảy ngầm (6) thông tin về sự thay đổi cách thức sử dụng đất, (7) quan sát sự phát triển các khu định cư, diện tích sử dụng đất và sự gia tăng dân số.

Xây dựng một hệ thống thông tin về nguồn nước phục vụ việc phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long

Thời gian

04/2007 - 02/2014

Địa điểm

Huyện Tam Nông, tỉnh Cần Thơ; huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

Điều phối (Đức)

TS.  Claudia Künzer
Trung tâm Dữ liệu Viễn thám Đức (DFD)
Trung tâm Hàng không và Vũ trụ Đức (DLR)
Münchener Str. 20
82234 Wessling
+49 (0)81 53 28-32 80
claudia.kuenzer@dlr.de
http://www.wisdom.caf.dlr.de

Điều phối (Việt Nam)

Florian Moder
Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam
31 Hàn Thuyên
TP Hồ Chí Minh
+84 (0)90 3 31 54 88
florian.moder@cimonline.de
http://www.dlr.de/eoc

Đối tác (Đức)

 • Trung tâm Vũ trụ Hàng không Đức (DLR), Trung tâm Dữ liệu Viễn thám Đức (DFD)
 • UNU-EHS – Trường đại học Liên hợp quốc
 • ZEF – Trung tâm nghiên cứu phát triển, Bonn
 • Trường Đại học Bonn
 • GFZ –  Trung tâm nghiên cứu địa chất Đức, Potsdam
 • Trường đại học Würzburg
 • Trường đại học Karlsruhe
 • Tập đoàn DHI – DHI Nước và Môi trường
 • Công ty 2Wcom GmbH
 • Công ty Eomap GmbH

Đối tác (Việt Nam)

 • SIWRR – Viện Khoa học thủy lợi miền Nam
 • VAST-GIRS – Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Viện Viễn thám và thông tin địa lý GIS
 • UIT – Trường đại học Công nghệ thông tin
 • Sub-NIAPP – Phân viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp miền Nam
 • SISS – Viện Khoa học Xã hội miền Nam
 • CTU – Trường đại học Cần Thơ
 • Trường cao đẳng Công nghệ và Viện Phát triển đồng bằng sông Cửu Long
 • SRHMC – Trung tâm Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ
 • IDR – Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế
 • Trường đại học Kinh tế
VD-Office